Sağlık Hizmetlerinde Duygu Analizinin Önemini Anlamak

In: Digital Marketing


Toplumda internet kullanımının artması ile bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştır. Sağlık alanında ise, Potansiyel hastaların %71’i Geçmiş hasta incelemelerine göre hastaneler ve bakım merkezleri gibi sağlık tesislerini seçin.

Bu nedenle, sağlık hizmetlerinde hasta duygu analizi çok popüler hale geldi. Klinikler, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek ve optimize etmek amacıyla hastaların aldıkları sağlık hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek için kullanılan bir araştırma yöntemidir.

Sağlıkta Duygu Analizinin Kullanımı

Hasta deneyimi ve hasta memnuniyeti ile ilgili değişen sağlık hizmeti ortamıyla, sağlık hizmeti sağlayıcıları her zaman geliri artırmanın yollarını aramaktadır. Piyasadaki diğerlerine göre rekabet avantajı elde etmeye isteklidirler ve daha da önemlisi hastalarıyla olumlu ilişkiler kurmak isterler.

Sağlık hizmetlerinde duygu analizi, hastaların bakım ve tedavi deneyimi ve almak istedikleri hizmet türleri hakkındaki algılarını ölçmek için kullanılır. Hastaların belirli şeyler hakkında hissettiklerini ve söylediklerini temel alarak fikirleri, tutumları ve duyguları ortaya çıkarmaya yardımcı olan veri madenciliğidir. Aşağıdakilere dayalı olarak genel hasta geri bildirim verilerini tanımlamak için yapay zeka ve doğal dil işlemeyi kullanır:

  • polarite (nötr, negatif, pozitif)
  • duygu ve hisler (üzgün, mutlu, kızgın vb.)
  • niyetler (ilgilenen veya ilgilenmeyen)

Her şey, hastaların aldıkları sağlık hizmetleri için deneyimledikleri duyguları, duyguları, tutumları ve eğilimleri incelemekle ilgilidir; bu, nihayetinde sağlık uygulamalarının, uygulamalarının nerede gelişebileceğini ve nerede etkili olduklarını anlamak için hasta geri bildirimlerini verimli bir şekilde analiz etmesine yardımcı olur.

Sağlıkta Duygu Analizi Neden Önemlidir?

Sağlık hizmeti sağlayıcıları, uygulamalarının güçlü ve zayıf yönlerini hızlı bir şekilde değerlendirmek için bir duygu analizi aracı kullanabilir ve bu, uygulamaları için hasta deneyimini ve hasta memnuniyet oranlarını iyileştirmek için eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürülebilir.

Sağlık hizmetlerinde duygu analizinin en önemli iki yönü vardır. Birincisi, sağlık hizmeti sağlayıcılarına yardımcı olmasıdır. Mükemmel oldukları veya iyileştirmeye ihtiyaç duydukları alanları belirlemek, bölümlere, doktorlara, profesyonellere veya diğer kriterlere göre sıralanabilir.

İkincisi, daha net bir sonuç vermesidir. Sağlık kuruluşunun çeşitli yönleri açısından bir hastanın yaşadığı duygulara ilişkin içgörü. “Uzun süre bekledik”, “doktor geç geldi”, “tıbbi raporların gönderilmesinde gecikme oldu” vb. gibi yorumlar, ameliyatlarda ve deneyimde gelişmeye yer olduğunu anlayacaktır. Ayrıca, çalışanlarınız alınan geri bildirimlere göre puanlanabilir ve bu onları daha verimli performans göstermeleri için motive edecektir.

Duyarlılık Analizi Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesine Nasıl Yardımcı Oluyor?

#1 Gelişmiş Hasta Deneyimi:

Duygu analizi, sağlık hizmeti sağlayıcılarının, uygulamalarının mükemmel performans gösterdiği veya işareti kaçırdığı alanları belirlemelerine yardımcı olabilir. Yukarıda belirtildiği gibi toplanan yorumların ve geri bildirimlerin analizi, hastaların uygulamanızın farklı yönleri hakkında ne düşündüklerini size bildirecek ve bu yönler için genel hasta deneyimini nasıl iyileştirebileceğinize dair net bir resim verecektir.

#2 Hasta Memnuniyetini Ölçün:

Aynı sağlık kuruluşuna birden fazla hasta gitmesine rağmen, memnuniyet düzeyleri farklı hastalar arasında farklılık gösterebilmektedir. Ancak incelemeler, geri bildirimler ve analizlerle hastalarınızın ne kadar memnun kaldığına dair bir genel bakış elde edebilirsiniz.

#3 Daha Yüksek Hasta Tutma:

Daha önce de belirtildiği gibi, duygu analizi, hastalarınızın iltifatlarını ve şikayetlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olur ve acil müdahale gerektiren sorunları çözmenize olanak tanır. Bunu takiben, hastalar daha önce sorun veya sorunlarla karşılaştıkları alanlarda daha yüksek retansiyon oranlarıyla sonuçlanan bir iyileşme görürlerse kesinlikle geri döneceklerdir.

#4 İyileştirilmiş Hasta Bakımı:

Duygu analizi, sağlık tesislerinin genel bakımı iyileştirmesine yardımcı olur. Duygu analizi ile toplanan veriler, hastaların hangi tedavileri aradıklarını ve ziyaret ettikleri sağlık kuruluşunun sunduğu hizmet kalitesinden memnun olup olmadıklarını anlamaya yardımcı olabilir. Bu, sağlık tesislerinin klinik kalitelerini ve genel bakımlarını iyileştirmelerine daha fazla yardımcı olabilir.

#5 Daha Fazla Hasta Tavsiyesi:

Daha mutlu ve oldukça memnun hastaların sizi aile ve arkadaşlara yönlendirmesi daha olasıdır. Bu, hasta alımını çok düşük bir maliyetle artırmaya yardımcı olur.

#6 Çalışanları daha iyi performans göstermeleri için motive eder:

Hasta duyarlılık analizi ile ölçülen çalışanlara yönelik incelemeler ve geri bildirimler, çalışanlara ilişkin kısa bir performans özeti sunar. Alınan geri bildirimlerin olumlu olması, çalışanlarınızın güvenini artırmaya yardımcı olur ve onları hasta merkezli bakıma devam etmeleri için motive eder.

Duyarlılık analizi, sağlayıcıların hasta ihtiyaçlarını belirlemelerine ve pazarlama çabalarını geliştirmelerine de yardımcı olur. Sağlık profesyonelleri ve uygulamaları, hastaların hastaneniz veya kliniğiniz hakkında ne söylediğini öğrenmek için verileri kullanabilir ve ardından süreçlerinizi ve pazarlama stratejilerinizi buna uygun olarak sizin yardımınızla değiştirebilir. sağlık pazarlama ajansı hastaların taleplerini karşılamak için. Bu, daha fazla hasta çekmenize ve muayenehanenizin gelirini artırmanıza yardımcı olacaktır.

resim

Ajay Prasad

Ajay Prasad kurucusu ve başkanıdır. GMR Web Ekibi, önde gelen bir sağlık dijital pazarlama ajansı. Sadık bir hasta tabanı oluşturmaya ve hasta kazanımlarını iyileştirmeye odaklanarak, küçük ve orta ölçekli sağlık hizmetleri uygulamalarına/işletmelerine çevrimiçi pazarlama stratejilerini özelleştirme konusunda rehberlik eder. Ajay, yerinde doğru pazarlama planıyla gerçekleştirilebilecek başarılı sağlık hizmeti işinin anahtarı olarak iyileştirilmiş bir hasta deneyimine inanmaktadır.

Bir cevap yazın

Ready to Grow Your Business?

We Serve our Clients’ Best Interests with the Best Marketing Solutions. Find out More

How Can We Help You?

Need to bounce off ideas for an upcoming project or digital campaign? Looking to transform your business with the implementation of full potential digital marketing?

For any career inquiries, please visit our careers page here.
[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]