Java’da Değiştiricilerle Çalışmak

In: Genel


Java Geliştirici Eğitimleri

Bu programlama eğitiminde, Java’da değiştiricilerle nasıl çalışılacağına bir göz atacağız. Java’daki değiştiriciler, bir sınıfın veya yöntemin davranışını değiştirmek için kullanılan anahtar kelimelerdir. Farklı değiştirici türlerini ve bunların Java uygulamalarında nasıl kullanılacağını tartışacağız.

Java’yı bir sınıfta veya çevrimiçi kurs ortamında öğrenmek ister misiniz? kapsayan bir eğitimimiz var. Java Öğrenmek için En İyi Çevrimiçi Kurslar başlamanıza yardımcı olmak için.

Java’da Değiştiriciler nelerdir?

Bir arabirimin, sınıfın, yöntemin veya bir değişkenin görünürlüğünü kontrol etmek için bir Java değiştiricisi kullanılır. Java’daki değiştiriciler şunlardan biri olabilir: erişim değiştiricileri veya erişim dışı değiştiriciler. Erişim değiştiricileri kullanarak hangi sınıfların, yöntemlerin veya değişkenlerin görünür olduğunu kontrol edebilirsiniz. Bu anahtar sözcükler, sınıflara ve üyelere, aynı paket içinden veya diğer paketlerden erişimi kısıtlamak için kullanılabilir.

Ayrıca değiştiriciler, davranışlarını değiştirmek için bildirimlere ve tanımlara ekleyebileceğiniz anahtar kelimelerdir. Hangi değiştiricinin kullanılacağına karar verirken, öğeye sınıfın dışından erişilebilir olup olmayacağını, bir sınıf üyesi mi yoksa bir örnek üye mi olması gerektiğini ve değiştirilip değiştirilemeyeceğini düşünün.

Java’daki erişim değiştiricileri üç türdür: halka açık, korumalıve özel.

 • Halk: Public olarak işaretlenen sınıflar ve yöntemlere başka bir paketteki diğer sınıflar tarafından erişilebilir. Aynı paketteki alt sınıflar tarafından da erişilebilirler.
 • Korumalı: Korumalı olarak işaretlenen sınıflara ve yöntemlere yalnızca aynı paketteki alt sınıflar tarafından erişilebilir (yani, yalnızca tanımlayıcı sınıflarında görünürler).
 • Özel: Özel üyelere, tanımlayıcı sınıf veya arabirimlerinin dışında erişilemez.

Java Değiştiricilerinin Faydaları ve Dezavantajları Nelerdir?

Java’da değiştirici kullanmanın en önemli faydalarından biri, kodun daha okunabilir olmasına yardımcı olabilmeleridir. Örneğin, yalnızca aynı sınıf içinden çağrılması gereken bir yönteminiz varsa, özel Bunu netleştirmek için değiştirici.

Bu, kodunuzu okuyan diğer geliştiricilerin niyetlerinizi daha kolay anlamalarına yardımcı olabilir. Değiştiricileri kullanmanın bir başka profesyoneli, hataların önlenmesine yardımcı olabilmeleridir. Örneğin, bir yöntemi olarak işaretlerseniz sonbu, bir alt sınıf tarafından geçersiz kılınamayacağı anlamına gelir.

Öte yandan, değiştiricileri kullanmanın dezavantajlarından biri, kodunuza karmaşıklık katabilmeleridir. Örneğin, çok fazla değiştirici kullanırsanız, diğer geliştiricilerin kodunuzu anlaması zor olabilir. Ek olarak, değiştiricileri yanlış kullanırsanız, kodunuzda hatalara neden olabilir.

Okumak: Java’da Yapıcılarla Nasıl Çalışılır

Java’daki Değiştirici Türleri nelerdir?

Daha önce belirtildiği gibi değiştiriciler, bir sınıfın veya yöntemin davranışını değiştirmek için kullanabileceğiniz anahtar kelimelerdir. Bu bölümde, çeşitli değiştirici türlerini ve bunların nasıl kullanılacağını inceleyeceğiz. Java tarafından desteklenen değiştirici türleri şunlardır:

 • Erişim değiştiricileri: halka açık, özelve korumalı.
 • Erişim dışı değiştiriciler: Öz, statik, son, uçucuve geçici.

Java’da Değiştiricilere Erişim

Erişim değiştiricileri, bir sınıfa veya yönteme kimlerin erişebileceğini denetler. Java’da, aşağıdakiler gibi üç erişim değiştiriciniz olabilir: halka açık, özelve korumalı.

Halk değiştiriciler, herhangi bir sınıf veya alt sınıftaki kodun sınıfa veya yönteme erişmesine izin verir. Aşağıdaki kod listesi, Java’da genel değiştiricilerle nasıl çalışabileceğinizi gösterir:

class Product {
  public int id;
  public String productCode;
  public String productName;
}
public class Demo {
  public static void main(String[] main){
    Product obj = new Product();
    obj.id = 1;
    obj.productCode = "P0001";
    obj.productName = "Lenovo Thinkpad laptop";
  }
}

Özel değiştiriciler, aşağıdaki Java kodu örneğinde gösterildiği gibi, yalnızca aynı sınıftaki kodun sınıfa veya yönteme erişmesine izin verir:

class Author {
  private String firstName;
  private String lastName;
}
public class Demo {
  public static void main(String[] main){
    Author obj = new Author();
    obj.firstName = "Michael";
  }
}

Veri üyelerinden bu yana Yazar sınıf özelönceki kod parçasını derlediğinizde, derleyici bir hatayı işaretler.

Korumalı değiştiriciler, bir sınıf veya yöntem üzerinde kullanıldığında, aynı paket veya alt sınıflardaki kodun sınıf veya yönteme erişmesini sağlar. Korumalı bir sınıfa veya farklı bir paketteki bir metoda alt sınıfları kullanarak da erişebilirsiniz.

Aşağıdaki kod listesi, bir temel sınıfta korumalı bir yöntemi nasıl tanımlayabileceğinizi ve ardından Java’da türetilmiş sınıfın bir örneğini kullanarak onu nasıl çağırabileceğinizi gösterir:

class Person {
  protected void display() {
    System.out.println("I'm inside the base class.");
  }
}
public class Employee extends Person {
  public static void main(String[] args) {
    Employee obj = new Employee();
    obj.display();
  }
}

Java’da Erişimsiz Değiştiriciler

Erişim dışı değiştiriciler bir sınıfın veya yöntemin davranışını değiştirmek için kullanılır. Beş erişim olmayan değiştiriciler şunlardır: son, Öz, statik, uçucuve geçici.

 • son: A son değiştirici, son değiştiriciyle dekore edilmiş bir sınıfı veya yöntemi genişletmenizi kısıtlar. Bir temel sınıfın alt sınıfları, bir son yöntem.
 • Soyut: Bir Öz değiştirici hem bir sınıfta hem de onları soyut olarak işaretlemek için bir yöntemde kullanılabilir. uzatabilir veya devralabilirsiniz. soyut sınıf ancak bunun bir örneğini oluşturamazsınız. Bir soyut yöntem bildirimi bir içinde olan bir yöntem olarak tanımlanır. soyut sınıf ancak başka bir yerde tanımlanmıştır – alt sınıflarda soyut temel sınıf.

Aşağıdaki kod örneği, Java’da soyut bir sınıfı nasıl tanımlayabileceğinizi gösterir:

abstract class Vehicle {
  abstract void run();
}
public class Car extends Vehicle {
  void run() {
    System.out.println("I'm inside the car class...");
  }
  public static void main(String args[]) {
    Vehicle obj = new Car();
    obj.run();
  }
}
 • Statik: A statik değiştirici, bir örnek yerine sınıf olarak bir değişkenin veya yöntemin kapsamını belirtir. Bu değiştirici, bir sınıfın bir üyesini, sınıfın bir örneği yerine sınıfın kendisiyle ilişkilendirmek için kullanılır.
 • Uçucu: A uçucu değiştirici, verilerin herhangi bir zamanda beklenmedik bir şekilde değişebileceğini, bu nedenle geçici olarak işaretlenen değişkenlerin asla önbelleğe alınmamasını önerir.
 • Geçici: A geçici Java’da değiştirici, bir sınıfın veri üyesinin serileştirilmesini önlemek için kullanılır.

Değiştiricileri sınıflara, arabirimlere, alanlara, yöntemlere ve yapıcılara uygulayabilirsiniz. Java’daki değiştiriciler de birleştirilebilir. Örneğin, bir alan her ikisi de olabilir statik ve son. bir yöntem olabilir halka açık ve Öz. Bir sınıf her ikisi de olabilir halka açık ve Öz.

Java Değiştiricileri Üzerine Son Düşünceler

Java’daki erişim değiştiricileri, bir sınıfın üyelerini dış dünyadan kapsüllemenize yardımcı olabilir. Bu programlama eğitiminde, değişkenlerin ve yöntemlerin nasıl bildirileceği dahil olmak üzere Java’da değiştiricilerle nasıl çalışılacağını inceledik. özel, korumalıveya halka açık. Mutlu okumalar!

Devamını oku Java programlama eğitimleri ve yazılım geliştirme ipuçları.

Bir cevap yazın

Ready to Grow Your Business?

We Serve our Clients’ Best Interests with the Best Marketing Solutions. Find out More

How Can We Help You?

Need to bounce off ideas for an upcoming project or digital campaign? Looking to transform your business with the implementation of full potential digital marketing?

For any career inquiries, please visit our careers page here.
[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]