İkili Sayılar – DEV Community 👩‍💻👨‍💻

In: Genel


Levon Yedigaryan


İkili sayılar nedir?

Bunlar, diğer her sayı gibi bir miktarı temsil etmek için kullanılan sayılardır. Bu numaralar, bilgisayar organizasyonunun özelliklerinden dolayı bilgisayarlarda kullanılır.


İkili sayılar nasıl çalışır?

Günlük yaşamda insanlar genellikle sayıların ondalık gösterimini kullanırlar çünkü bu, insanların erken yaşlardan beri alıştıkları yöntemdir. Ondalık sistem, temelinin 10 olduğu bir sistemdir, yani ondalık sayılarda her basamak, konumlarına göre 10’un belirli kuvvetlerinin miktarını gösterir. Bir sayıdaki bir basamağa bakarsak, 0’dan başlayarak soldan sağa saymaya başlarsak, n’nin basamağın konumu olduğu sayıdaki n’nin gücünde maksimum 10s miktarını gösterir.
Bunu daha iyi anlamak için burada 35468991 numaralı bir örnek var.

ondalık sayının yapısı

Aynı ilke ikili sayılar için de geçerlidir. Burada her basamak, sayıdaki n’nin kuvvetiyle 2s miktarını gösterir. İkili sistemlerde sadece rakamlar 1’ler ve 0’lardır. Burada örnek olarak, daha sonra ondalık sistemde temsil edilen ikili sistemde 10110011 sayısının bir örneği verilmiştir.

ikili sayının yapısı

Dolayısıyla ikiliden ondalık sayılara geçiş açıktır. Ondalık sayılardan ikili sayıya aktarım hakkında konuşalım. Ondalık sayıları ikili sayıya dönüştürmek için sayıyı 2’ye bölmeli ve kalanları bölüm 0 olana kadar yazmalıyız ve sonra kalanları ters sırada yeniden yazmalıyız. 54 sayısının ondalık sayılara dönüştürülmesiyle ilgili bir örnek.

ondalık sayıların ikili sayıya dönüştürülmesi


İkili sayılar nasıl eklenir?

İkili sayıların toplanması ilkesi, ondalık sayılarla tamamen aynıdır. En sağdaki rakamdan başlıyoruz ve sonra sola gidiyoruz. İkilide 1+1 aldığımızda 10 oluyor ama 10’u tek gidit olarak yazamadığımız için sadece 0 yazıp 1 kısmı sola taşıyoruz. Daha iyi bir görselleştirme için burada 2 ikili sayının eklenmesine bir örnek verilmiştir.

ikili sayıların eklenmesi


İkili sayılar nasıl çarpılır?

Çarpma ilkesi, ondalık sayılarla tamamen aynıdır. Her çarpımı bir basamak sola yazıp tüm çarpımı bir araya topladığımızda alt faktördeki rakamları tek tek çarpıyoruz. işte bir örnek.

ikili sayıların çarpımı

Bunlar ikili sayıların toplamı ve çarpımıydı. Prensipler ondalık sayılarla tamamen aynı olduğundan, bu bilgi ile kolayca çıkarma ve bölme yapılabilir.

İkili sayılarla ilgili daha sonraki çalışmalarınızda başarılar dilerim)
Umarım bu bilgi faydalı olmuştur.

Bir cevap yazın

Ready to Grow Your Business?

We Serve our Clients’ Best Interests with the Best Marketing Solutions. Find out More

How Can We Help You?

Need to bounce off ideas for an upcoming project or digital campaign? Looking to transform your business with the implementation of full potential digital marketing?

For any career inquiries, please visit our careers page here.
[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]